Közösség a pedagógiában...

Módszertár


Autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek fejlesztése
autizmus spektrum zavar

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK, TANULÓK FEJLESZTÉSE
autizmus spektrum zavar

FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK, FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
autizmus spektrum zavar beszéd- és nyelv zavara hallássérülés látássérülés mozgássérülés pszichés fejlődési zavar

Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye
autizmus spektrum zavar beszéd- és nyelv zavara hallássérülés látássérülés mozgássérülés pszichés fejlődési zavar tanulásban akadályozottság/értelmi fogyatékosság

SZEMPONTSOR FEJLESZTŐ FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSÉHEZ


SZEMPONTSOR SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓ TANÓRAI MEGFIGYELÉSÉHEZ


SZEMPONTSOR PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ


EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV - óvodai kérdőív
óvoda

ALSÓ TAGOZATOS EFT MINTA
alsó tagozat

ALSÓ TAGOZAT EFT SABLON
alsó tagozat

ÓVODAI EFT MINTA
óvoda

ÓVODA EFT SABLON
óvoda

A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT TARTALMA


INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Nyelvi fejlődési zavar
felső tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Tanulásban akadályozottság
tanulásban akadályozottság/értelmi fogyatékosság felső tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Pszichés fejlődési zavar
pszichés fejlődési zavar felső tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Mozgássérülés
mozgássérülés

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Látássérülés
látássérülés felső tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Hallássérülés
hallássérülés

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Komplex Instrukciós Program - Felső tagozat - Autizmus spektrum zavar
autizmus spektrum zavar felső tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Tanulásban akadályozottság
alsó tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Nyelvi fejlődési zavar
alsó tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Mozgássérülés
alsó tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Látássérülés
alsó tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Hallásérülés
alsó tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Autizmus spektrum zavar
alsó tagozat

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET - Alsó tagozat - Pszichés fejlődési zavar
alsó tagozat

FEJLESZTŐ FELADATOK DIGITALIZÁLT LINKGYŰJTEMÉNYE
külső hivatkozásokat tartalmaz

AZ IKT FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGE A CSOPORTMUNKA, DIFFERENCIÁLÁS ÉS A KOOPERATÍV TANULÁS


EFT - PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE


EFT - TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
tanulásban akadályozottság/értelmi fogyatékosság alsó tagozat

EFT - NYELVI FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓEGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
alsó tagozat

EFT - MOZGÁSSÉRÜLT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
mozgássérülés alsó tagozat

EFT - LÁTÁSSÉRÜLT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
hallássérülés alsó tagozat

EFT - NAGYOTHALLÓ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
hallássérülés alsó tagozat

EFT - AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
autizmus spektrum zavar alsó tagozat

EFT - lépésről lépésre - Egyéni fejlesztési terv készítése - Általános iskola


EFT - TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
tanulásban akadályozottság/értelmi fogyatékosság óvoda

EFT - FIGYELEM, AKTIVITÁS ZAVARÁVAL KÜZDŐ NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
óvoda

EFT - NYELVI FEJLŐDÉSI ZAVARRAL ÉS KEVERT SPECIFIKUS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ KÖZÉPSŐ CSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE


EFT - MOZGÁSSÉRÜLT NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
mozgássérülés óvoda

EFT - LÁTÁSSÉRÜLT NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
látássérülés óvoda

EFT - NAGYOTHALLÓ KÖZÉPSŐ CSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
hallássérülés óvoda

EFT - AUTIZMUSSAL ÉLŐ KISCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE
autizmus spektrum zavar óvoda

EFT - lépésről lépésre - Egyéni fejlesztési terv készítése